Ogólnopolska Akcja Inicjatyw Społecznych

21 marca 2021

chodźmy do lasu

21 marca 2021 lokalne inicjatywy społeczne działające w różnych miejscach Polski
pragną w specjalny sposób zaakcentować Międzynarodowy Dzień Lasów
ustanowiony przez ONZ w 2012.


W tym dniu, poprzez spacery i wydarzenia w bliskich nam lasach,
chcemy podkreślić wyjątkową społeczną, krajobrazową i przyrodniczą rolę lasów,
oraz zaznaczyć, że zarządzanie tymi terenami powinno być realnie
konsultowane ze społeczeństwem.


Zapraszamy do udziału w tych wydarzeniach.

Jesteśmy lokalnymi inicjatywami z różnych miejsc w Polsce.

Różnimy się, ale łączy nas las.

To miejsce, gdzie chodzimy na spacery, opowiadamy dzieciom o przyrodzie,
sami obserwujemy naturę i czerpiemy z niej energię i spokój.

Lasy w pobliżu naszych miejscowości to nasze najbliższe otoczenie,
dlatego dbamy o nie, gdy trzeba, sprzątamy,
monitorujemy prowadzoną tam gospodarkę leśną,
wnioskujemy o ochronę fauny, flory i fungi.

Nasze lasy napawają nas dumą.

Są dobrem wspólnym, należącym do nas wszystkich, także do kolejnych pokoleń i innych gatunków.

Czas pandemii uświadomił nam wszystkim, że kontakt z przyrodą
ma zbawienny wpływ na jakość naszego życia.

Potrzeba przebywania w zieleni stała się widoczna, ważna i masowa.

Wyprawa do lasu, forma wypoczynku dostępna dla wszystkich,
wzmacnia naszą odporność, obniża poziom stresu, regeneruje.

W lesie stajemy się zdrowsi i szczęśliwsi.

W ostatnim czasie wzrasta świadomość tego, jak ważna jest dzika przyroda.

Kontaktu z nią będą potrzebować w przyszłości nasze dzieci i wnuki.

Lasy chronią nas też przed negatywnymi skutkami zmian klimatycznych,
takimi jak susza, upał czy powodzie.

Coraz bardziej jesteśmy świadomi tego, że chroniąc lasy,
tak naprawdę chronimy samych siebie.

Jako obywatelki i obywatele chcemy mieć wpływ na tak bliskie
i ważne dla nas miejsce jak las.

Lasy są wspólne, więc użytkowanie lasu odbywa się w naszym imieniu.

Niepokoi nas to, co dzieje się z polskimi lasami: zwiększa się skala wycinek,
zmniejsza powierzchnia starodrzewia i naturalnych lasów.

Drzewa są traktowane jako surowiec energetyczny.

Nie chcemy, by naszym dobrem palono w elektrowniach:
drzewa nie powinny być traktowane jako biomasa,
bo ich wartość w walce z katastrofą klimatyczną jest kluczowa.

Nowe nasadzenia prowadzone przez Lasy Państwowe
nie są w stanie zastąpić starych drzew.

Silny i odporny las to las zróżnicowany wiekowo i gatunkowo
z wartościowym dla ekosystemów martwym drewnem.

Dlatego chcemy móc zabrać głos na temat tego, jak najlepiej chronić lasy
dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Teoretycznie prawo gwarantuje nam możliwość udziału w decyzjach o lesie,
lecz tylko raz na dziesięć lat, a i wtedy nasz głos często jest pomijany.

W praktyce Lasy Państwowe, instytucja zarządzająca lasami w naszym imieniu,
nie dopuszcza obywateli i obywatelek do współdecydowania o lesie.

Konsultacje społeczne są w większości fasadowe, a pracownicy instytucji
Lasy Państwowe nie biorą pod uwagę zgłaszanych postulatów ochronnych.

To musi się zmienić.

Lasy to nasze wspólne dziedzictwo, dlatego chcemy zabrać głos
i współdecydować w tak ważnej dla nas wszystkich sprawie.

Zależy nam na priorytetowym traktowaniu funkcji społecznej i przyrodniczej
w lasach ochronnych i podmiejskich,
ochronie najlepiej zachowanych i najstarszych lasów
oraz drzew o wymiarach pomnikowych.

Jako obywatelki i obywatele chcemy mieć realny udział
w podejmowaniu decyzji o lasach.

Kontakt: inicjatywa@wspolnylas.pl

Odwiedź nas:

(c) 2021 WspolnyLas.pl | Logo: Kuba Sowiński (pro publico bono) | Spoty filmowe: Marcin Mystkowski (pro publico bono)