LAS / KLIMAT

WSPÓLNY LAS 23-24 MARCA

logo-02

23 i 24 marca po raz czwarty wychodzimy do lasów, puszcz i borów w całej Polsce na obywatelski dzień lasu.

Idziemy, by pokazać, że w tkaninie życia wszystko jest ze sobą połączone: lasy, człowiek i klimat stanowią nitki przeplatające się ze sobą i od siebie zależne. Zerwanie jednej z nich, niesie ze sobą utratę pozostałych.

Idziemy mówić o tym, że nie ma dobrego, bezpiecznego, stabilnego klimatu bez (starych) lasów. W lasach skupiają się jak w soczewce wszystkie problemy związane z kryzysem klimatycznym. Zmiany klimatyczne zagrażają funkcjonowaniu lasów, a jednocześnie zachowanie i ochrona ekosystemów leśnych są kluczowe w powstrzymaniu zmian klimatu oraz adaptacji do skutków tych zmian.

 
Chcesz włączyć się do akcji?

To proste. Możecie zorganizować spacer, wycieczkę krajoznawczą, poszukiwania drzew kolosów, kąpiel leśną, wyprawę rowerową lub akcję sprzątania. Panuje dowolność! Najważniejsze jest spotkanie w lesie oraz zaproszenie sąsiadów, znajomych i lokalnej społeczności. 

Media i dziennikarze:

Komunikat prasowy dotyczący tegorocznej edycji projektu Wspólny Las 2024 dostępny jest tutaj:

Wspolny_Las_2024_-_Dziesiatki_lesnych_wydarzen_w_calej_Polsce.pdf

Dołącz do nas

Mamy już:

93

wydarzenia w całej Polsce

Mapa wydarzeń

Las / klimat

Dowiedz się więcej o przesłaniu tegorocznej edycji.

Leśna ściółka i gleba są magazynem CO2. Znajduje się w nich aż 57% zmagazynowanego w lasach węgla.

Leśni seniorzy ciągle są krzepcy. Nie przestają wiązać CO2 z atmosfery, lepiej radzą sobie z suszami i gradacjami owadów.

 Lasy, jakie znamy, znikają na naszych oczach. Aż ¾ obszarów leśnych w Polsce jest zagrożone zmianami klimatu.
Lasy są strażnikami wody. Tam, gdzie ich powierzchnia zajmuje 70% dorzecza, retencja wzrasta o połowę, obniżając ryzyko susz i powodzi.

Miejskie drzewa także mają ogromne znaczenie. Wspierają adaptację do zmian klimatu, chroniąc przed podtopieniami i obniżając temperaturę. Filtrują powietrze z zanieczyszczeń. Tłumią hałas nawet o 50%.

Lasy tworzą własny mikro-klimat. Regulują wilgotność i temperaturę oraz stanowią osłonę przed wiatrem, tworząc zaciszną enklawę dla roślin i zwierząt.

Zagrożenie dla Przyrody

Działania oblatów na wyłączonych działkach, w tym destrukcyjne prace budowlane, stanowią zagrożenie dla przyrody i kultury ŚPN.

Waga Problemu

Sprawa Łyśca jest ogólnopolska i dotyczy własności Skarbu Państwa. Wpływa na przyszłość ochrony przyrody w Polsce.

JUŻ PONAD 60 ORGANIZACJI PODPISAŁO APEL O PRZYWRÓCENIE INTEGRALNOŚCI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO.